Compartim el teu cas amb tu, aquest és un dels nostres principis. Aquest exercici, unit a criteris de màxima implicació, total confidencialitat i discreció, suposa la via més efectiva per trobar la millor estratègia en el teu cas concret. D’aquesta manera decidim les millors solucions per a tu.

D’altra banda, posem especial èmfasi en la formació de tots els seus integrants, per la qual cosa disposem d’un equip humà altament especialitzat a les àrees més diverses, tals com: economistes forenses, advocats, enginyers informàtics, criminòlegs, grafòlegs, experts en mesures i contramesures electròniques, consultors de seguretat fet que assegura la major eficàcia i eficiència. Clever posa a la teva disposició aquest equip humà plenament capacitat per assumir el compromís de cada cas, amb un tracte totalment personal per a cada client.

A Clever Detectius ens APASSIONA destapar informacions i proves ocultes, la qual cosa es diu col·loquialment “Aixecar les Catifes”, dit això en estrictes termes de discreció i reserva assegurades.

Això ho aconseguim amb un equip súper especialitzat, amb mitjans tecnològics d’última generació i amb estratègies proporcionades, flexibles, rendibles i creatives que agilitin els processos.

Una vegada obtinguda la informació, elaborarem un informe amb tot l’esdevingut en el transcurs de la recerca,aportant totes les proves fotogràfiques, videogràfiques, documentals i les nostres conclusions sobre aquest tema. Tots els nostres informes tenen VALIDESA JUDICIAL.

«No podem resoldre problemes pensant de la mateixa manera que quan els vam crear»

Albert Einstein.